Dla firm:

W zakresie prawa spółek:


• Obsługa tworzenia i rejestracji spółek oraz ich przedstawicielstw i oddziałów
• Prowadzenie spraw korporacyjnych, tworzenie regulaminów organów spółek, organizacja zgromadzeń wspólników i zebrań akcjonariuszy
• Projektowanie i negocjowanie umów oraz innych aktów prawnych
• Reprezentacja przed sądami i innymi organami administracyjnymi

W zakresie prawa cywilnego:• Przygotowania i weryfikacji wszelkich umów cywilnoprawnych
• Udziału w negocjacjach handlowych • Reprezentowania Klientów w postępowaniu przed sądowym i postępowaniach sądowych
• Sporządzania projektów aktów założycielskich oraz statutów spółek, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń

W zakresie Spraw karnych gospodarczych:• Sprawy gospodarcze związane z funkcjonowaniem spółek handlowych min. działanie na szkodę spółki przez
osoby pełniące funkcje w organach spółek handlowych • Sprawy karne w zakresie praw własności intelektualnej
• Reprezentacja w sprawach karnoskarbowych